Jump to Navigation

آثار برگزیده

بازدید کننده گرامی؛ در این صفحه کلیه آثار برگزیده، در همه جشنواره ها و همایش ها به شما نشان داده میشود. برای انتخاب هر جشنواره و همایش بصورت مجزا از زیر منوهای آثار برگزیده استفاده کنید.

کد کتاب: 94

نویسنده (نویسندگان): جی سی. تانهیل, دی ا. اندرسون , آر. اچ. پلچر
مترجم: دکتر ابراهیم شیرانی , مهندس صادق امینی

موجود:
قیمت: 55,000 ریال

کد کتاب: 95

نویسنده (نویسندگان): جی سی. تانهیل, دی ا. اندرسون , آر. اچ. پلچر
مترجم: دکتر ابراهیم شیرانی, مهندس صادق امینی

موجود:
قیمت: 44,000 ریال

کد کتاب: 98

نویسنده (نویسندگان): دکتر محمد داور پناه جزی
مترجم: -

موجود:
قیمت: 250,000 ریال

کد کتاب: 112

نویسنده (نویسندگان): دکتر احمد پارسیان
مترجم: -

موجود:
قیمت: 160,000 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان): دکتر حسین توانایی
مترجم: -

موجود:
قیمت: 0 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان): دکتر حسین حسینی , مهندس فاطمه نصیری
مترجم: -

موجود:
قیمت: 0 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان): علی پاشا زانوسی, سالار درافشان, سید مرتضی ابراهیم زاده
مترجم: -

موجود:
قیمت: 0 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان): دکتر حسین توانایی
مترجم: -

موجود:
قیمت: 0 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان): دکتر بیژن طائری
مترجم: -

موجود:
قیمت: 0 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان): دکتر بیژن طائری
مترجم: -

موجود:
قیمت: 0 ریال

صفحه‌هاby Dr. Radut