Jump to Navigation

آثار برگزیده

بازدید کننده گرامی؛ در این صفحه کلیه آثار برگزیده، در همه جشنواره ها و همایش ها به شما نشان داده میشود. برای انتخاب هر جشنواره و همایش بصورت مجزا از زیر منوهای آثار برگزیده استفاده کنید.

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان): دکتر سید عبدالکریم حسینی, مهندس معصومه ولی زاده
مترجم: -

موجود:
قیمت: 0 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان):
مترجم: دکتر مسعود عطاپور, مهندس میثم جلالی

موجود:
قیمت: 0 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان): دکتر احمد ریاسی, مهندس محمدرضا صفری
مترجم: -

موجود:
قیمت: 0 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان): دکتر احمد ریاسی, دکتر همایون فرهنگفر
مترجم: -

موجود:
قیمت: 0 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان): دکتر احمد ریاسی, دکتر محمدحسن فتحی
مترجم: -

موجود:
قیمت: 0 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان):
مترجم: حسین توکل, سعید امیر اصلانزاده ممقانی, ستار ارشدی

موجود:
قیمت: 0 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان): دکتر احمد کرمانپور
مترجم: -

موجود:
قیمت: 0 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان): پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی, معاونت آموزشی, سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
مترجم: -

موجود:
قیمت: 0 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان): دکتر مجتبی ازهری, دکتر سید رسول میرقادری
مترجم: -

موجود:
قیمت: 0 ریال

کد کتاب:

نویسنده (نویسندگان): دکتر مجتبی ازهری, دکتر سید رسول میرقادری
مترجم: -

موجود:
قیمت: 0 ریال

صفحه‌هاby Dr. Radut