Jump to Navigation

آثار برگزیده

بازدید کننده گرامی؛ در این صفحه کلیه آثار برگزیده، در همه جشنواره ها و همایش ها به شما نشان داده میشود. برای انتخاب هر جشنواره و همایش بصورت مجزا از زیر منوهای آثار برگزیده استفاده کنید.

کد کتاب: 6

نویسنده (نویسندگان): پی دبلیو.اتکينز, جولیو. دی. پائولا
مترجم: دکتر غلام عباس پارسافر , بیژن نجفی

موجود:
قیمت:  ریال180,000, 

کد کتاب: 9

نویسنده (نویسندگان): دکتر مجید ملکی
مترجم: -

موجود:
قیمت:  ریال42,500, 

کد کتاب: 22

نویسنده (نویسندگان): دکتر ابراهیم شیرانی
مترجم: -

موجود:
قیمت:  ریال145,000, 

کد کتاب: 27

نویسنده (نویسندگان): فرانک. پ. اینکروپرا , دیوید. پ. دویت
مترجم: دکتر علی اصغر رستمی, مریم شیرازی

موجود:
قیمت:  ریال288,000, 

کد کتاب: 31

نویسنده (نویسندگان): فرانک پ. اینکروپرا, دیوید. پ. دویت
مترجم: دکتر علی اصغر رستمی , مریم شیرازی

موجود:
قیمت:  ریال115,000, 

کد کتاب: 40

نویسنده (نویسندگان): دکتر محمد مهدی سعادت پور
مترجم: -

موجود:
قیمت:  ریال220,000, 

کد کتاب: 43

نویسنده (نویسندگان): پال.سی. کراوز
مترجم: سید مرتضی سقائیان نژاد , حسن نیک خواجونی, امیر رشیدی

موجود:
قیمت:  ریال299,000, 

کد کتاب: 54

نویسنده (نویسندگان): دکتر سید حسن بصیر
مترجم: -

موجود:
قیمت:  ریال36,000, 

کد کتاب: 60

نویسنده (نویسندگان): دکتر بهرام شریف نبی
مترجم: -

موجود:
قیمت:  ریال290,000, 

کد کتاب: 67

نویسنده (نویسندگان): دکتر احمد پارسیان
مترجم: -

موجود:
قیمت:  ریال350,000, 

صفحه‌هاby Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی